لغو ویزای ایران برای اتباع چینی
جمهوری اسلامی ایران در جهت جذب توریست و ارز آوری بیشتر اقدام به لغو صدور ویزا برای چینی ها کرد و این در حالیست که تا تاریخ 25 تیر 1398 این قانون پا برجا بوده و بعد از این تاریخ این قانون بطور کامل برداشته شد .
طبق این قانون چینی ها میتوانند در هر بار سفر به ایران با پاس چینی 15 روز کامل اقامت داشته باشند و اگر نیاز به اقامت بیشتر دارند باید یکبار خروج داشته باشند و البته گفته میشود ایران درصدد است تا این زمان را به 21 روز اقامت افزایش دهد .
ایران در حالی این افدام را انجام داد که در منطقه حدود 1 سال پیش مشابه این اقدام را کشور امارات انجام داد و در نتیجه آن شاهد ورود توریست چینی در حجم بسیار گسترده طی 1 سال بود .
درباره ما

آژانس هواپيمايي کيا بال آکام با هدف ارائه خدماتي مناسب و سفري با آرامش در سال 1394 با دريافت مجوز بند ب از سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان تهران تاسيس و با گرفتن مجوز بند الف خود از سازمان هواپيمايي کشوري در سال 1397 کار خود را تکميل کرد.
این شرکت در امر بلیط ، هتل ، تور و اخذ ویزا فعالیت نموده که در داخل کشور انواع تورهای 1 روزه تا چند روزه و حتی Incoming را از کشورهای دیگر اجرا میکند .

©2019 Kiabal Travel Agency, All Right Reserved