توقف صدور ویزا توسط سفارت پرتغال
سفارت پرتغال تا اسفند ماه سال 1397 در خصوص صدور روادید برای ایرانیان مشکلی نداشته و با کمی فراز و نشیب این امر را توسط شرکت بین المللی VFS انجام میداده .
اما در تاریخ 20 ام اسفند ماه سال 1397 طی سو قصدی که به جان یکی از کارمندان ایرانی این سفارت توسط راکب موتور سواری که نقاب بر صورت داشته و با خود اسلحه بادی حمل میکرده ، دید این سفارت به کل عوض شد .
البته با وجود اینکه سفارت پرتغال این اتفاق را اصلا دلیلی بر این موضوع نمیداند که صدور ویزا را لغو کرده ولی تا حدودی میتواند روشن باشد که بی دلیل هم نبوده .
بنا براین از تاریخ 6 ام فروردینماه سال 1398 این سفارت به صورت رسمی و اعلام عمومی صدور ویزا را برای ایرانیان لغو کرد .
درباره ما

آژانس هواپيمايي کيا بال آکام با هدف ارائه خدماتي مناسب و سفري با آرامش در سال 1394 با دريافت مجوز بند ب از سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان تهران تاسيس و با گرفتن مجوز بند الف خود از سازمان هواپيمايي کشوري در سال 1397 کار خود را تکميل کرد.
این شرکت در امر بلیط ، هتل ، تور و اخذ ویزا فعالیت نموده که در داخل کشور انواع تورهای 1 روزه تا چند روزه و حتی Incoming را از کشورهای دیگر اجرا میکند .

©2019 Kiabal Travel Agency, All Right Reserved